Rada Dyrektorow PACBA

 

Krzysztof Hanusiak –  Prezydent / Dyrektor Wykonawczy PACBA

Waldemar Czerpak –  Senior Prezydent

 

Bogdan Gromek –  Vice Prezydent

 

Krystyna Hryszko – Sekretarz

 

Piotr Wyszkowski – Skarbnik

 

Mariusz Kosakowski –Czlonek Rady Dyrektorow

Piotr Urbanowicz –  Czlonek Rady Dyrektorow

Robert Góski –  Czlonek Rady Dyrektorow

Slawoj Ostowski – Czlonek Rady Dyrektorow

Adam Steinberg – Czlonek Rady Dyrektorow