Honorowy patronat nad PACBA Open 2020  sprawuje Konsulat Generalny RP w Chicago.

POLONIJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

3 Grudzien – Godzina 15:00 (3:00 PM)
Kategoria średnio-zaawansowana i amatorska (PACBA)

Lokalizacja: Experior Table Tennis Club
111 S. Lombard Rd. #8 ADDISON, IL 60101

Honorowy patronat nad PACBA Open 2020  sprawuje Konsulat Generalny RP w Chicago.

POLONIJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

December 4 – 3:00 PM (3:00 PM)
The advanced category
Location : Experior Table Tennis Club
111 S. Lombard Rd #8 ADDISON IL 60101