Zapraszam wszystkich członków PACBA do wzięcia udziału w 11 Turnieju Tenisa Stołowego,

który odbędzie się w dniach 4 i 5 grudnia, 2021 roku.

Po blizsze informacje odsyłam do zalaczników.

Przypominam, ze turniej jest takze okazja reklamy naszych firm.

Po informacje w sprawie reklamy proszę dzwonić na telefon 847-951-5022.

Piotr Wyszkowski

PACBA, Skarbnik