Autor:  Adam Steinberg
Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Kontraktorów i Budowniczych
[email protected]

 

Konopie- podporą zielonej technologii w budownictwie  

 

Być może nie wszyscy  są świadomi faktu,iż produkcja materiałów budowlanych jak i

samo budownictwo jest głównym czynnikiem   globalnego użycia energii pochodzącej z

ropy naftowej lub innych kopalin węglowodorowych.W procesie uzyskiwania tej

energii jak też jej wykorzystywania do surowców do otrzymywania materiałów

budowlanych dochodzi do powstania ubocznych gazów cieplarnianych;w tym –

dwutlenek węgla ( CO2),uważany za głównego sprawcę globalnego ocieplenia.Wymowne

są  następujące dane statystyczne.Otóż w samych Stanach Zjednoczonych ,sektor

budownictwa ,,pochłania „ 46,7% całej energii wytwarzanej w tym kraju.

W skali światowej sektor ten używa 40% energii globalnej oraz 40% innych globalnych

zasobów surowcowych.Co więcej-tylko same budynki mieszkalne i komercjalne

wykonane z tradycyjnych materiałów budowlanych wydzielają 39% CO2.

Jak oceniają eksperci brytyjscy,w ciągu najbliższych 25 lat,emisje CO2 z tego rodzaju

budynków,będą wzrastać szybciej niż z powodu każdego innego rodzaju

działalności gospodarczej.Jak wynika z raportów różnych ekspertów,na każdego jednego

osobnika naszej planety przypada 1tona betonu, a przeciętny dom z cegły przyczynia się

do uwolnienia 500 ton CO2 rocznie. Wg  autorów  Raportu pt:,,Healthy Building Network( z

dnia 01-12-2014 ) w materiałach budowlanych wykryto (badając 1300 składników

znajdujących się w nich) 38 substancji chemicznych powodujących astmę.

Pocieszającą informacją  jest to,że konopie uprawiane na pow.1 hektara ,są w stanie

wchłonąć z atmosfery-ok.22 tony CO2. Konopiobeton na bazie ,,zrębków” rdzenia

łodyg konopi zastosowany do wykonania monolitnej ściany  metodą szalunkową,

również wychwytuje z powietrza dwutlenek węgla zarówno podczas tworzenia tej ściany;

po utwardzeniu masy tego bio- kompozytu  jak i  w trakcie eksploatacji budynku

wykonanego z niego.Każdy metr sześcienny ściany,,konopnej”pobiera z powietrza

od 110 do 165 kg CO2.

Konopie przemysłowe stosowano w budownictwie od tysięcy lat.Obecnie są one uważane

za najbardziej ekoprzyjazny materiał o nie dających się przecenić walorach

eksplotacyjnych.Produkowane z nich półfabrykaty charakteryzują się całą gamą

właściwości termoizolacyjnych,dźwiękochłonnych,ognioodpornych; odpornością na pleśń;

zagrzybienie ,insekty,gryzonie,a także unikalną wymianą powietrza , oparów oraz

samoregulacją poziomu wilgotności.

Z półfabrykatów budowlanych na bazie konopi należy wymienić :

-płyty wiórowe produkowane z mieszanki krótkich włókien konopnych i innych włókien

roślinnych ( np.lnianych).Są one lżejsze,trwalsze i mają większą odporność na wilgoć.

Pozatem są one bardziej bezpieczne pod względem zdrowotnym,gdyż do ich produkcji

nie używa się klejów opartych na formaldehydzie,który jest rakotwórczy.

-materiały izolacyjne wytwarzane z włókien konopi przemysłowych  w postaci:

mat,rolek,solidnych paneli,wykładzin,itp. itd.Materiały te nie gniją,pomagają kontrolować

wilgoć,  wykazują wysoki   poziom odporności termicznej oraz wskaźnik absorpcji

dźwięków.Duża wilgotność nie ma znączącego wpływu na ich właściwości termiczne.

Są ponadto  odporne na insekty  i  można je recyklować.

Zwoje i arkusze izolacyjne z włókna łyka konopnego wyróżniają się korzystnie w

porównaniu do wełny szklanej czy mineralnej ,gdyż nie zawierają substancji toksycznych lub

drażniących skórę. Izolacje z włókna konopnego mają lepsze właściwości termiczne od

podobnych arkuszy na bazie polimerów.I co jest istotne-izolacja z włókien konopnych może

zaabsorbować do 20%wilgoci w stosunku do swojej wagi.Nadają się znakomicie do

uszczelniania dachów.

-tynki, zaprawy

Materiały te są zasadniczo niczym innym niż bardziej rozrzedzona postać

konopiobetonu. Mają one tę zaletę w porównaniu do konwencjonalnych tynków na bazie

wapna,że dają się nanosić grubszą warstwą.

-panele

Prefabrykat tego rodzaju oparty na kompozycie wykonanym z włókna konopnego i

wapna,nadają się  do  wznoszenia budynków 1-3 piętrowych.

bloki

Użycie bloków wykonanych  wstępnie z konopiebetonu nie bezpośrednio  na budowie ,

tylko w osobnym zakładzie produkcyjnym z konopiobetonu przy użyciu specjalnych

form ( w których odbywa się kształtowanie masy kompozytowej,jej utwardzenie i

wysuszenie). Służą one do wypełniania przestrzeni dookoła ramowej konstrukcji

struktury budynku. Udogodnieniem jest to,że uprzednio utwardzone i wyschnięte

dostarczone elementy są gotowe do natychmiastowego  użytku.

Bloki z ,konopiobetonu” dają się z łatwością ciąć piłą ręczną,aby ,,dopasować” je do w/w

ramy strukturalnej. Krajem ,który w największym stpniu korzysta z tego rodzaju

prefabrykatów w budownictwie wielkogabarytowym   jest Anglia. Np przy konstrukcji

magazynu dla browaru Adnams w Hrabstwie Suffolk użyto 100 tys. sztuk bloków

konopiobetonowych.,oraz 1 tysiąc metrów sześciennych tego biokompozytu metodą

szalunkową. Czas przeto omówić w zarysie najważniejszy z materiałów budowlanych na

bazie konopi,który spełnia jednocześnie rolę izolacyjną jak i wypełniającą przestrzeń

między elementami drewnianej konstrukcji ramowej przy wykonywaniu metodą

szalunkową monolitną ścianę budynku ( o grubości 30-40 cm w naszym klimacie).

Mowa o kilkakrotnie wcześniej wspomnianym konopiobetonie.

Jeszcze w roku 1698 roku w Japonii ( w prefekturze Nagano) dom z betonu konopnego

we wsi Miasa. Dom  ten stoi do tej pory i jest w dobrej kondycji.

W e Francji materiał ten został ,,doceniony”w 1980 roku w ramach prób znalezienia

zamiennika zniszczonych fragmentów tynków w średniowiecznych budynkach

o konstrukcji ramowej. Stosowany do tego czasu cement portlandski jeszcze bardziej

pogarszał skalę zniszczenia ze względu na  nie-przepuszczalność  powietrza przez

ten materiał i korodujący wpływ wilgoci na drewniane elementy wsporników

konstrukcji ramowej ( która nie miała ujścia z ,,matni” cementowej).

Poszukiwania w celu rozwiązania tego problemu doprowadziły do konopi,których struktura

botaniczna oraz charakter chemiczny składników tej rośliny  tworzą istotę  tego na nowo

odkrytego materiału budowlanego o unikalnych właściwościach ekologicznych i

prozdrowotnych. A skład wyjściowy konopiobetonu jest b.skromny.Jest to poprostu

 

mieszanka wapna i ,,zrębków” rdzenia zdrewniałego łodygi konopi plus woda. Masa ta

uzyskiwana w zwykłej betoniarce po wylaniu do szalunku ściąga z atmosfery CO2,tworząc

węglan   oraz krzemian wapnia ( w/w rdzeń zawiera krzemionkę),co w rezultacie daje

niezwykle twardy i szczelny materiał,,skałopodobny”. Jest to materiał ognioodporny

o wyjątkowych właściwościach termicznych,akustycznych; o zdolności nieograniczonej

przepuszczania powietrza,wilgoci i oparów,co czyni dom mieszkalny wykonany z niego

,,siedliskiem”wyjątkowo komfortowym niebywale ,,prozdrowotnym”.

Atrakcyjność zamieszkania w takim domu  nie jest kwestią  li tylko sfery marzeń-

Jest do osiągnięcia również w Polsce. Głębszą  wiedzę na ten temat można znaleźć w mojej

„książce pt,,Konopie-zapomniana roólina przyszłości”